office@nazp.bg Follow Us

Неправителственият сектор с обща декларация в подкрепа на Министъра на икономиката и индустрията

20 Януари 2022

ДЕКЛАРАЦИЯ

  От : сдружение ”Национална Асоциация за Защита на Потребителите” БУЛСТАТ 176883340, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, ул. „Позитано“ №9, вх. А,ет 2, офис 4, представлявано от Стоил Савов Алипиев

office@nazp.bg


До: Министър на икономиката и индустрията

Подкрепена от:

сдружение " Активни потребители", Сдружение за Правна Помощ за Потребителите, Асоциация за защита на потребителите, 


УВАЖАЕМА МИНИСТЪР НИНОВА,


Изразяваме нашата и на нашите членове  благодарност и уважение към Вас за всичко, което правите до момента за българските потребители. За последните дванадесет години за пръв път има министър, който ги слага  на водещо място в своята политика. Без потребители няма икономика и това е безспорно. Икономическата криза е и следствие от занемарената потребителска защита. За краткото време до момента:

Вие видяхте болката на българския потребител и му дадохте надежда.

Вие инициирахте спирането на необосновано високата цена на тока за потреблението.

Вие се опълчихте срещу икономически пазарни мастодонти, които се опитват през задния двор да бръкнат в джоба на българите.

Вие обещахте и в рамките на две седмици изготвихте законодателство, което да регламентира сектор, представляващ  рана в потребителската защита. 

Вие показахте, че винаги когато кажете нещо, го правите. 

За всичко , което направихте за толкова кратко време в името на  потребителите, ние казваме:

С Вас сме във всяка Ваша битка и няма да отстъпим от подкрепата си .

20.01.2022г.                                                        Декларатори:

гр.София


НазадПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам