office@nazp.bg Follow Us

Предимства на извънсъдебното разрешаване на спорове с търговци

19 Юли 2022


Извънсъдебното решаване на потребителски спорове с посредничеството на независим орган непосредствено след възникването на конфликта по повод на дадена покупка има редица предимства. Най-важните от тях са по-лесните, бързи и евтини процедури, които могат да го  превърнат в ефективна алтернатива, както по отношение на контролните органи, така и на съдебните производства, свързани с правни разходи, време и излишен стрес за потребителите.   

 

Контролните органи рядко постигат удовлетворяващи резултати за тези, които са ги сезирали. Проучвания сочат, че потребителските задължения към финасови институции за бързи кредити, телекоми, ВиК и електро дружества не представляват мотив за потребителите да потърсят правата си по исков ред. Същото важи и при спорове по повод гаранции и рекламации на потребителски стоки и ползването на туристически услуги. Незаконосъобразните взимания от искономическите оператори в размер на 100-150 евро се прехвърлят към колекторски дружества и за потребителя не остава реална възможност да се защити. 

 

Наличието на ефективни органи за алтернативно решаване на спорове би променило картината.  

Нормативната уредба предвижда органът за алтернативно решаване на потребителски спорове да изготвя самостоятелно процедурни правила за работа и производството да завършва с окончателен акт. Тъй като характерът на потребителските спорове е такъв, че те не са с особена сложност, може да се даде решение на потребителя лесно и в изключително кратки срокове. А това, че производството пред ОАРПС  може да бъде сезирано единствено и само от потребителя, е друго важно предимство, тъй като дава допълнителна степен на защита на потребителските права.

 

Предимствата на извънсъдебното решаване на спорове могат да водят до реални за потребителите резултати, когато независимият орган осигурява посредничество непосредствено след възникването на конфликта по повод на дадена покупка и постановява задължаващи страните решения. Тогава потребителите не губят време в спорове с търговеца, кореспонденция с контролни органи, адвокати, изчакването на произнасянията на институциите  и пр., а директно се обръщат към органа за алтернативно решаване на спор чрез удобна за ползване електронна платформа.

 

Насочването на сигнала до органа за алтернативно решаване на спора чрез електронната платформа е напълно достатъчно, за да се възползват потребителите от предимства като лесен достъп, ползване на дългогодишен опит и квалифицирани експерти, сигурна организация на процесите по уреждане на спора, възможност за проследяване развитието на случая онлайн, бързи и ясни обвързващи страните решения, както и предварителна яснота относно финансовите параметри и обстоятелството, че разходите остават за виновната страна.    

 

Когато все повече потребители научават за предимствата на извънсъдебното решаване на казуси и са налични работещи по този начин органи за алтернативно уреждане на спорове, това ще доведе и до подобряване ефективността на правосъдието чрез намаляване на натоварването на съдилищата. 

НазадПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам