office@nazp.bg Follow Us

Договор № BG05M9OP001-1.057-0058-C01

nazp.bg


Договор № BG05M9OP001-1.057-0058

Повишаване на качеството на работните места в сдружение "Национална Асоциация за Защита на Потребителите"


ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: да предостави условия за професионално и кариерно развитие в НАЗП чрез повишаване на квалификацията на работната сила и повишаване на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни или неактивни лица, посредством предоставяне на обучения за професионална квалификация.


Стойност на проекта: 89 769.25, в т.ч. 

ЕСФ на ЕС - 61 399.11 лева; Начална дата: 19.12.2019 г.

Национално финансиране - 10 835.14 лева;

Съфинансиране - 17 535.00 лева.                                                                                                                Крайна дата: 19.01.2021 г.


Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № BG05M9OP001-2.010-0599-C01

Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица от уязвими групи на пазара на труда, хора с увреждания и други социално изключени лица.

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Обща стойност: 298 783.97 лв., от които 253 966.37 лв. европейско и 44 817.60 лв. национално съфинансиране

Начална дата: 01.07.2018         Крайна дата: 01.11.2019Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам