office@nazp.bg Follow Us

договор № BG05M9OP001-1.054-0160-C01

nazp.bg



Проект и главна цел: Осигуряване на подкрепа за развитие на устойчив бизнес от "Национална Асоциация за Защита на Потребителите"

Номер на АДПБФП: BG05M9OP001-1.054-0160-C01
 
Бенефициент: НАЦИОНАЛНА  АСОЦИАЦИЯ  ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Обща стойност: 4 945 лв., от които 4 203.25 лв. европейско и                          741.75 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 15.09.2021 г.
Край: 15.01.2022 г.






ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.



Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам